Hem

Hembygdsföreningens Arrangemang har aldrig någon entré men vid försäljning av lotter kaffe med mera så är det kontant betalning som gäller.

 

 

Inbjudan till Utställare Hemvändardagen 2018.

Hej!

Välkommen som utställare till Hemvändardagen i Hovslätts Hembygdsgård söndagen den 19 augusti kl. 14.00.
Det är bra om ni är på plats senast kl. 13.15 (efter 13.15 ser vi helst att inga bilar kör in på området).
Anmäl Dej så snart som möjligt, dock senast den 6 augusti. Har Du några speciella önskemål så meddela detta tillsammans med anmälan till
gunillaljusegren@gmail.com eller på telefonnummer 0703946530.

Med vänliga hälsningar

Hofslätts Hembygdsförening
gm Gunilla Ljusegren

Arrangemang.

Hemvändardag / Hembygdsdag söndag den 19 augusti klockan 14.00.

Succén från förra året upprepas. Willys Pegleg uppträder med Irländska låtar och skrönor.

Tabergsåleden. Går mellan Månsarp och Jordbron. Man tar sig lätt till Månsarp Station med Buss 27 eller Krösatåget mot Vaggeryd/Värnamo om man inte vill krångla med biltransporter.

Se mera på Kommunens Hemsida.

https://www.jonkoping.se/upplevagora/friluftslivochmotion/vandringslederochstrovomraden/vandringsleder/tabergsaleden.4.74fef9ab15548f0b80024c8.html

Klicka på länken ovan.

Hassafall-DSC_3647 lax

Välkommen till Hofslätts Hembygdsförening.

Kontaktuppgifter till styrelsen, medlemsansökan mm hittar man under fliken Välkommen.

Informationsfolder

Styrelsen har låtit trycka en informationsfolder för utdelning i första hand till nya Hovslättsbor. Informationen handlar både om hembygdsföreningen och om samhället Hovslätt. Den som är nyinflyttad och inte har fått foldern kan kontakta Styrelsen.

 

Medlemsenkät
Under hösten genomfördes en internetbaserad medlemsenkät inom föreningen, riktad till de medlemmar som meddelat styrelsen sin e-postadress. Resultatet gav styrelsen viktig information om synen på såväl befintliga som eventuella nya aktiviteter. Arbetet med utvärdering av enkätresultatet fortsätter.

 

50 År

2018 är det 50 år sedan Hofslätts Hembygdsförening bildades. Detta kommer att uppmärksammas vid olika arrangemang under Jubileumsåret. Bland annat så har en kommitté bildats för att producera ytterligare en bok om Hovslätt. Den som känner sig manad att komma med bidrag är välkommen att kontakta kommittén genom Sekreteraren i föreningen. Se Kontaktsidan till vänster.

Hofslätts Hembygdsförening bildades 1968 och har bland annat som mål att ”värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv…”

Föreningens verksamhet är förlagd till Hembygdsgården på Dammgatan i Hovslätt där ett flertal äldre byggnader finns. Det senaste tillskottet är Flugebotorpet, med anor från 1700 talet.  Det kommer från området Hovslätts Ängar. Ladan är den lokal som används vid de flesta arrangemang. De övriga byggnaderna är tillgängliga vid flera tillfällen när det är större arrangemang öppna för allmänheten.

 

Från Hembygdsgården kan man gå ut flera vandringsleder. Till exempel Hassafallsleden och Tabergsåleden. Man kan även från dessa ansluta till Södra Vätterbygdsleden.

 

Nedan finns ett flertal aktiviteter beskrivna. Genom att använda menyn med länkar till vänster så hittar ni övrig information om Hofslätts Hembygdsförening. Där finns även ett formulär för medlemsansökan.

 

Ett exempel på Arrangemang i Hembygdsföreningens regi.

På Hembygdskvällen den 14 mars fick intresserade höra berättas och se bilder om 2259 kilometer med buss i Iran av Berthil Johansson.

Berthil Johansson 14#7FDC6B

Foto Hasse Paulsson.

På Hembygdsgården hälsas vårens ankomst på valborgsmässoafton varje år. Det är ett samarbete mellan SMU-scouterna och hembygdsföreningen, ett arrangemang som man kan säga inleder vårens och sommarens festligheter med pompa och ståt!

Midsommarfest firas varje år sedan 1968. Ett arrangemang som brukar samla stor publik och innehåller programpunkter med scenframträdanden och folkdans av folkdanslag. Lekar och dans kring midsommarstången är naturligtvis också ett givet programinslag.

Under våren och hösten inbjuder föreningen till några Hembygdskvällar i ”Ladan”. Någon föreläsning samt servering av kaffe med småländsk ostkaka brukar uppskattas av publiken.

Sommarkväll vid Hembygdsgården är ekumeniska onsdagsträffar under juli månad. Då bjuder Hovslätts kyrkor på tal, sång och musik medan hembygdsföreningen står för kaffeservering.

Samtal vid kaffet har blivit ett mycket uppskattat inslag i vår verksamhet. Första torsdagen i månaden höst och vår samlas vi i Ladan och får höra intressanta personer berätta om sitt liv. Givetvis blir det fika också!

Hembygdsfest med ”Hemvändar-dag” har också blivit något av tradition en söndag i augusti varje år. Då förekommer en rad olika aktiviteter och medverkan av hantverkare, utställning och musik. Samtidigt är gårdens hus och samlingar öppna för visning. Servering av våfflor och nybakat tunnbröd.
Julmarknad strax före jul är ett samarrangemang mellan Hovslätts föreningar och näringsidkare. Då finns hantverkarna där med försäljning av olika alster, både ute och inne på loftet. Vidare finns det lotterier av olika slag, servering,  tomtar, granar och dans kring granen samt mycket mera.
 Vi har fri entré vid alla våra arrangemang, en del av vår policy.  Vi samarbetar också med Kultur Jönköping vid många tillfällen.