Det händer 2017

HOFSLÄTTS HEMBYGDSFÖRENING

Program tom december 2017

5 oktober klockan 10.00. Samtal vid Kaffet. 

18 oktober klockan 19.00. Hembygdskväll.

2 oktober klockan 10.00. Samtal vid Kaffet.

2 november klockan 10.00. Samtal vid Kaffet.

8 November klockan 19.00. Hembygdskväll.

7 december klockan 10.00. Samtal vid Kaffet.

16 december. Julmarknad.