Det händer 2019

HOFSLÄTTS HEMBYGDSFÖRENING PROGRAM våren 2019

7 februari kl 10                   Samtal vid Kaffet med Ingvar Bodin

19 februari 18.30               Föreningens årsmöte i Equmeniakyrkan

7 mars 10.00

Samtal vid kaffet

13 mars 19.00

Hembygdskväll

4 april 10.00

Samtal vid kaffet

10 april 19.00

Hembygdskväll

17 april 09.00

Vårstädning ute och inne på gården (onsdag)

30 april 21.00

Valborgsmässofirande

9 maj 10.00

Samtal vid kaffet ev. utflykt

Samling vid Hembygdsgården

14 maj 08.30

Allmogedag med skolornas 3:or

21 maj 18-30

Vårvandrin till Hovslätts ängar och Lisaberg

Samling vid Hem ygdsgården

6 juni 15.00

Nationaldagsfirande

11,12,13 juni

Sommarcafé med äldreomsorgen (kl. 10.00)

20 juni 18.00

Midsommarstången klädes

21 juni 14.00-

Midsommarfirande

18 augusti 14.00

Hembygdsfest/hemvändardag

Välkomna till föreningens olika arrangemang!

Styrelsen i jan. 2019