Det händer 2018

HOFSLÄTTS HEMBYGDSFÖRENING

Vårens och sommarens program 2018.

15 februari. Årsmöte i Equmeniakyrkan klockan 18.30.

1 mars. Samtal vid kaffet klockan 10.00.

14 mars. Hembygdskväll klockan 19.00.

5 april. Samtal vid Kaffet klockan 10.00.

11 april. Hembygdskväll klockan 19.00.

21 april. Städning ute och inne klockan 9.00.

3 maj. Samtal vid Kaffet klockan 10.00.

6 juni. Sveriges Nationaldag klockan 15.00.

21 juni. Klär vi midsommarstången klockan 18.00.

22 juni. Midsommarfest klockan 14.00.

19 augusti. Hembygdsfest, Hemvändardag klockan 14.00.