Årsmötet 2016

 • Torsdag den 18 februari 2016, kl. 18:30 – 21:30 var det årsmöte i Missionskyrkan, Hovslätt. Cirka 85 medlemmar var närvarande.

         

 • Gunnar Lantz hälsade välkomna och därefter var det musikunderhållning av familjen Lägermo med förstärkning av Helena Kallin.

 • Parentation hålls för följande medlemmar som gått bort sedan föregående årsmöte:  Perolof Ekström, John Ahnberg, Ralf Ledel, Barbro Sandberg, Ingrid Nilsson, Henry Olsen och Marianne Karlsson.

 • Därefter startade årsmötesförhandlingarna med Lennart Lindström som ordörande. Sekreterare var Hans Blomqvist.

 • Punkt för punkt gicks föreningens verksamhet igenom och val av styrelse gjordes.

 • Hasse Paulsson informerar om den genomförda flytten av Flugebotorpet och planeringen av dess placering i

  Hembygdsparken. För närvarande pågår kontakter med kommunen om bygglov.

          I samband med denna punkt beslutas att en insamling genomförs av föreningen för att bekosta iordningställandet av torpet.               

          En propå om bidrag till iordningställandet kommer att riktas till föreningens medlemmar i samband med det s.k. sommarutskicket.

 • Gunnar Lantz informerar om det planerade programmet för 2016.

 • Årsmötesförhandlingarna avslutades.

 • Till sist serverades kaffe, Hasse Paulsson visade HIK filmen från tidigt -60 tal och lottdragning.

 • Styrelsens sammansättning hittar man på fliken Välkommen.