Lagom till Hembygdsföreningens 50 Årsjubileum har Den Nionde boken om Hovslätt färdigställts. Exempel på artiklar i boken är bland annat:
Pojkarna vid ån.
När kriget kom till Jönköping.
Månstorp – en by med anor.
Flickorna på Gärdet.
Från Flugebo till Denver Colorado.
Den kan köpas på våra arrangemang eller genom att kontakta Gunnar Lantz på 0702 79 60 19. Pris 200 kronor.

Hembygdsböcker

NY HEMBYGDSBOK 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordförande i gruppen som arbetat med boken har varit  Hasse Paulsson och övriga är Sven-Olof Elm och Gunnar Lantz.

Saxat ur Bygd och Natur nr 1 2013

Det här är en guldgruva för den som har anknytning till Hovslätt. Det handlar inte om någon urgammal historieskrivning, utan om förändringar av trakten som skett de senaste 50-75 åren. De som flyttat in i bygden på senare år lär särskilt få glädje av Den åttonde boken om Hovslätt.

Den är ovanligt rik på bildmaterial. På flera bokuppslag finns bilder som jämför centrumbebyggelse, järnvägsspår och fabriker förr och nu. Flygfoton visar hur orten förändrats. Bondbyn Bårarp beskrivs utförligt gård för gård och skyltfabriken Linnmans, som lämnat Hovslätt efter 100 år, har ett eget kapitel. Annat handlar om skolan, vandringslederna och Hovslätts hembygdsförenings verksamhet i dag.

Hovslätt var ett välmående småindustrisamhälle på 1940- och 1950-talen med egen bank, postkontor och telegrafstation med perfekt läge vid järnvägen. Man kämpade länge för att kunna bygga en skola, men både Jönköpings stad och Norrahammars köping ville inkorporera Hovslätt som i sin tur var uppdelat i de tre socknarna Barnarp, Norrahammar och Jönköping.

Först när den så kallade inkorporeringsfrågan var löst kunde skolan byggas, den invigdes 1957. Hovslätt bestod som samhälle även om det införlivades i storkommunen Jönköping.

Beställ boken på www.hovslatt.se/hforening

 7:e boken (2005)
 6:e boken (1999)
 ”Hovslätt 100 år” (1994)
 4:e boken (1990)
 3:e boken (1982)
 Böckerna 1 och 2 är slutsålda!

Försäljning av böcker sker vid föreningens arrangemang på hembygdsgården eller genom e-post hasse@hovslatt.se. Man kan även ringa Hasse Paulsson 036-75384