Ansökan om medlemskap

Årsavgift: Enskild medlem 75 kronor, familj 150 kronor

Denna anmälan kan skickas via E-post eller till:

Hovslätts hembygdsförening

c/o Ewa Sonelius

Hägervägen 62

55626 Jönköping

 

 

Förnamn
Efternamn
Födelseår/mån./dag
Make(a)/sambo:  
Förnamn
Efternamn
Födelseår/mån./dag
   
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post


Ordförande: Lennart Lindström, 036/700 41. 073-087 00 41. E-post: 1lindstrom@telia.com
Sekreterare: Christer Råberg. 036-76900, 070-3810378. E-post:  christer.raberg@telia.com
Kassör: Ewa Sonelius, Hägervägen 62, 55626 Jönköping, 036-163475. E-post: ewa.sonelius[a]comhem.se