Ansökan om medlemskap

Årsavgift: Enskild medlem 75 kronor, familj 150 kronor

Denna anmälan kan skickas via E-post eller till:

Hovslätts hembygdsförening

Förnamn
Efternamn
Födelseår/mån./dag
Make(a)/sambo:  
Förnamn
Efternamn
Födelseår/mån./dag
   
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post


Ordförande: Lennart Lindström, 036/700 41. 073-087 00 41. E-post: 1lindstrom@telia.com

Sekreterare: Christer Råberg. 036-76900, 070-3810378. E-post:  christer.raberg@telia.com

Kassör. Kristina Wiklund. 070-482 44 95.

E-post: kristina.wiklund66@gmail.com