Oväntat besök

Trevligt besök på Hembygdsgården…

Den 8 nov. 2014 hade Måns Larsson, Jönköping samlat sin syster och deras kusiner till träff på Hovslätts hembygdsgård. 

Johan Larssons barn och barnbarn

Johan Larssons barn och barnbarn

Den lilla gruppen på bilden utgör barn-barn-barnsbarn till ”BösseNisse” Johan Nilsson som 1885 startade Hovslätts första industri, Hofslätts Vapenfabrik.

Företaget antog på 1920-talet namnet Norrefors AB och fanns kvar som företag till 1960. Fabriken var placerad mitt i dagens Hovslätt och byggnaderna revs omkring 1970 för att ge plats åt en radhusbebyggelse.

En del av inventarierna från fabriken och mycket av det dokumenterade materialet från företaget hamnade på hembygdsgården och förvaltas av hembygdsföreningen.

Gruppen togs om hand för en rundvandring av Gunnar Lantz och Hasse Paulsson och fick också del av det arkiverade materialet från Norrefors som finns arkiverat. 

Text och foto: Hasse Paulsson

 

Bilden: Till höger Måns Larsson med syster Katarina i mitten samt övriga kusiner samlade vid det gamla vattenhjulet.