Flugebotorpet.


En del av vårt kulturarv

Det gamla dagsverkstorpet Flugebo byggdes troligen år 1757. Många familjer har bott och verkat där som dagsverkstorpare under godset Hellstorp. Arbetet var hårt och avtalet med godsägaren skulle hållas. Som motprestation fick familjen bo i torpet och odla en jordlott för eget bruk.

Ungefär 250 år senare, det vill säga i början av 2000-talet, köptes området upp där torpet låg, och kom senare att bli det nya bostadsområdet Hovslätts Ängar. Entreprenören Pålssons Bygg AB skänkte generöst Flugebotorpet till Hofslätts Hembygdsförening och bekostade dessutom flyttningen av byggnaden till dess slutliga placering på Hembygdsgården under september 2016. Nedan visas en bildkavalkad över arbetet med flyttningen av Flugebotorpet.