Hembygdsböcker


Den nionde boken om Hovslätt

Lagom till hembygdsföreningens 50-årsjubileum 2019 var ”Den nionde boken om Hovslätt” klar.

Den har producerats av en redaktion bestående av Hasse Paulsson (sammanhållande), Gunnar Lantz, Gunilla Ljusegren och Christer Råberg. Dessutom har flera andra skribenter från Hovslätt medverkat.

Boken kan köpas vid våra arrangemang eller genom att kontakta Gunnar Lantz på telefon 0702 79 60 19. Priset är 200 kronor.


Den åttonde boken om Hovslätt

Saxat ur Bygd och Natur nr 1 2013: Det här är en guldgruva för den som har anknytning till Hovslätt. De som flyttat in i bygden på senare år lär särskilt få glädje av ”Den åttonde boken om Hovslätt”.

Boken är rik på bildmaterial. Det finns bilder från bebyggelsen i centrum, järnvägsspår och fabriker förr och nu. Byn Bårarp beskrivs utförligt, och skyltfabriken Linnmans har ett eget kapitel. Annat handlar om skolan, vandringslederna och hembygdsföreningens verksamhet.

Ordförande i redaktionen som arbetat med boken har varit  Hasse Paulsson, och övriga är Sven-Olof Elm och Gunnar Lantz.


Äldre böcker att köpa

Försäljning av böcker sker vid föreningens arrangemang på hembygdsgården eller genom e-post hasse@hovslatt.se . Man kan även ringa Hasse Paulsson 036-75384.

2005 Bok nr 7

1999 Bok nr 6

1994 Bok nr 5, ”Hovslätt 100 år”

1990 Bok nr 4

1980 Bok nr 3

Böckerna 1 och 2 är slutsålda!


Om Hovslätts samhälle…

Hovslätt var ett välmående småindustrisamhälle på 1940- och 1950-talen med egen bank, postkontor och telegrafstation med perfekt läge vid järnvägen. Man kämpade länge för att kunna bygga en skola, men både Jönköpings stad och Norrahammars köping ville inkorporera Hovslätt som i sin tur var uppdelat i de tre socknarna Barnarp, Norrahammar och Jönköping.

Först när den så kallade inkorporeringsfrågan var löst kunde skolan byggas, den invigdes 1957. Hovslätt bestod som samhälle även om det införlivades i storkommunen Jönköping.