Hembygdsgården

Enkelstuga från mitten av 1700-talet och som senare utvecklades till en jordbruksgård. Gården fick ge namn åt järnvägsstationen vid järnvägens tillkomst 1894. Stugan inrymmer delar av föreningens samlingar av gamla möbler och bruksföremål och är Hovslätts äldsta bevarade byggnad.
Parstuga – Mangårdsbyggnad för den brukningsenhet bestående av jordbruk, kvarn och sågverk som bildades i början av 1800-talet. Byggnaden innehåller delar av föreningens samlingar. Möbleringen speglar 1910-1920 samt 1940-1950-talet.Till mangårdsbyggnaden hör även ett uthus från samma tid som innehåller snickarbod, vedbod och div. förråd.

Kvarnbyggnad i två plan samt källare. Byggnaden är av tämligen sent datum, eftersom den varit utsatt för ett par bränder. Den senaste i början av 1930-talet.Kvarnen var i bruk fram till 1953. Maskineriet är elektrifierat och består av en stenparskvarn för mjöl, en siktkvarn och en krosskvarn.Kvarnen kan anses utgöra en viktig länk i kvarnbyggnadernas utveckling under 1900-talet.

Förutom kvarnmaskinerna inrymmes på första våningen, Arvid Elms skomakeri och en del äldre jordbruksredskap och maskiner. På övre planet finns bl.a. en del äldre maskiner från Norrefors AB, tidigare Hovslätts Vapenfabrik grundad på 1880-talet.

Vattenhjul – De allra flesta av den gamla tidens industrier i ådalen hade vattenhjulet som kraftkälla. Det var därför naturligt att hembydsförening 1980 byggde ett litet vattenhjul för att minna om Tabergsåns stora roll för utveklingen i bygden. Hjulet är beläget nära den förmodade plats där den gamla hammarsmedjan en gång har legat.
”Sågen” kallas en ny byggnad som inrymmer hembygdsmuseum och ligger på den plats där en gång gårdens såg var belägen. Den revs på 1960- talet. Museet innehåller tre avdelningar som visar gårdens samlingar från hem och hushåll, skogsarbete och snickeri, samt jordbruk.  
Ladan gårdens samlingslokal är ursprungligen från omkring år 1900 och uppförd i liggande timmer. Byggnaden utgjorde tidigare magasin på Åsa gård i Norrahammar och flyttades till Hembygdsgården i Hovslätt 1999-2000.
Ladan är placerad där en gång gårdens ladugård var belägen. Förutom samlingslokalen som rymmer ca.70 personer vid dukade bord, finns kök och toaletter samt ett stort loft på andra våningen.
Laxtrappan byggdes 1994 av Jönköpings Kommun i samarbete med Vätterns Fiskevårdsförening. Den är byggd för att befrämja Vätteröringens fortplantning. Varje höst vandrar lekmogen öring upp genom trappan för att söka lekplatser uppströms.
En vandringsled utgår från Hembygdsgården och går utmed Tabergsån och Sandserydsån till Hassafall. Naturen kring Hassafall är kuperad, nästan lite trollsk och romantisk och har i gammal tid varit ett givet utflyktsmål för hovslättsbornas söndagspromenader. Hassafall består av flera vattenfall som vid höga vattenflöden ter sig ganska magnifika, även vintertid. Fallhöjden från det övre fallet till det nedre är ca 50 m.Vandringsleden är idag förlängd till Varkullen som är en bergshöjd, 228 m.ö.h. med vacker utsikt i alla väderstreck.
Vid Hassafall finns två grillplatser. Leden återvänder från Varkullen till Hembygdsgårdens parkering och är ca 4,7 km lång. Den är inte anpassad för barnvagnar eller handikappade.Ladda ner en PDF över hassafalleden