Tidningsreferat


Notis i Jönköpings-Posten torsdag den 21 februari 2019:

Hofslätts hembygdsförening höll sitt årsmöte tisdagen den 19 februari. Medan mötesdeltagarna samlades underhöll Anton Bülow på piano. Till ordförande för mötet valdes Lennart Lindström och till sekreterare valdes Christer Råberg. Gunnar Lantz och Sven-Olof Elm höll i parentationen med ljuständning för de 15 medlemmar som under 2018 gått ur tiden. Föreningen kan stolt se tillbaka på ett händelserikt år 2018.

Till föreningens ordförande för ett år valdes Lennart Lindström. Styrelseledarmöten för två år; Christer Råberg, Jan Lindstam, Gunnar Lantz och Kristina Wiklund. Suppleant för 1 år valdes Christer Arvidsson. Kvarstår i styrelsen till nästa årsmöte gör Leif Skörd, Ingvar Björkbrant och Gunilla Ljusegren. De avgående styrelseledarmötena Ewa Sonelius, Ingemar Elf och Margareta Hallström avtackades.

Vi ser framemot kommande verksamhetsår och hälsar Hovslättsbor och andra intresserade välkomna till vår vackra hembygdspark och till arrangemangen som hembygdsföreningen anordnar. Som avslutning på årsmötet visades en film om Hovslätt från 1950-talet som spelats in av Anders Nygård.